Licensvillkor

Licensvillkor till Vvsoffert.se

Testa programmet gratis i en vecka ,om ni väljer att forsätta så kontakta oss så skickas en program licens med inloggningsuppgifter som kan användas i 1 år.

Följande licensvillkor gäller för användningen av produkter på Vvsoffert.se(webbtjänst) från

VVS Group ab AB (556804-9802), nedan kallad Vvsoffert.se. Produkterna som tillhandahålls på Vvsoffert.

 

1. Nyttjanderätt

Mot erläggande av licensavgift upplåter Vvsoffert.se till kunden en rätt att i enlighet med vad som anges nedan nyttja sin köpta produktlicens på Vvsoffert.se för eget bruk. Licensen får ej spridas eller säljas till annan person.

 

2. Kundkonto och produktlicens

I samband med köp av licens skapas ett unikt kundkonto på Vvsoffert.se. Har kunden redan ett kundkonto uppdateras detta med kundens senaste produktköp. Kundkontot är kopplat till kundens angivna e-postadress och till kontot knyts kundens köpta produktlicens/er. Vid eventuellt byte av e-postadress ska Vvsoffert.se kontaktas.

Antalet produktlicenser ger rätten till samma antal samtidiga användare av produkten.

 

3. Priser och avtalstid

Licens köps på 1 år  6900 kr ex moms, vi har ingen bindningstid. Faktureras efter påbörjad användning.

 

4. Utelåsning och väntetid

Försöker fler användare än antalet köpta produktlicenser samtidigt använda produkten blir dessa utelåsta och får en varning om att det är för många samtidiga användare av produkten. Kunden kan endast använda sin produktlicens på en dator åt gången. Vid byte av dator får kunden vänta ca 10 min innan produktlicensen ”släpper” och fungerar på nästa dator. Likaså uppstår väntetid om kunden använder sin produkt på Vvsoffert.se på flera olika webb-läsare samtidigt och vill växla mellan dessa. För att undgå väntetid kan kunden logga ut/ logga in på sitt konto.

 

5. Tillgänglighet

Vvsoffert.se är normalt tillgängligt 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Vvsoffert.se har rätt att stänga Vvsoffert.se tillfälligt för underhåll och uppdateringar. Meddelande om eventuellt driftstopp visas på skärmen.

7. Avstängning

Underlåter kunden att betala i tid, äger Vvsoffert.se rätt att så länge underlåtenheten består avstå från att utföra sina tjänster, med bibehållen ersättning. Vvsoffert.se äger rätt att stänga ner kundens konto på Vvsoffert.se med omedelbar verkan vid kundens obestånd eller om kunden bryter mot dessa licensvillkor.

 

6. Teknisk plattform

Vvsoffert.se ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i kundens operativsystem och datormiljö. För erhållande av optimal funktionalitet av Vvsoffert.se produkter förutsätts att kunden har den standard och tekniska plattform som stöds av Vvsoffert.se. Programmet på Vvsoffert.se är alltid de senaste priserna från grossisterna. uppdateras online 2-3 gånger om dagen .

 

7. Rättigheter Vvsoffert.se äger samtliga immateriella rättigheter i av Vvsoffert.se framtagna och utgivna produkter och tjänster. Digitala verk exponerade på Vvsoffert.se webbplats skyddas av upphovsrättslagen, URL.

 

8. Ansvarsbegränsning

Vvsoffert.se friskriver sig från allt ansvar för varje sakskada eller förmögenhetsskada som kan följa direkt eller indirekt av Vvsoffert.se åtagande enligt detta avtal. Eventuell ersättning kan aldrig bli större än erlagd licensavgift för produkten.

 

9. Force Majeure

Omständigheter utanför Vvsoffert.se kontroll såsom följder efter eldsvåda, strejk eller liknande ersätts ej.